Izmēģiniet Sadolin Visualizer

Lejupielādējiet lietotni un virtuāli pielaikojiet toņus uz sienām
Skatīt

Juridiskie paziņojumi

Juridiskie paziņojumi

Jūsu piekļuvei šai tīmekļa vietnei (šī/mūsu tīmekļa Vietne) un tās izmantošanai piemēro Lietošanas noteikumus. Piekļūstot mūsu Vietnei un to izmantojot, jūs apliecināt, ka piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem bez ierobežojumiem vai kvalifikācijas, kā arī piekrītat tos ievērot.

CITI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi ietver arī papildu nosacījumus, kas attiecas uz to, ka jūs izmantojat mūsu Vietni:

 • Mūsu Konfidencialitātes politikā Konfidencialitātes, ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek apstrādāti visi personas dati, kas tiek savākti no jums vai ko jūs mums sniedzat. Izmantojot mūsu Vietni, jūs piekrītat šādai apstrādei, kā arī garantējat, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi.

 
 • Mūsu Sīkdatņu politika Sīkdatnes, kurā ir izklāstīta informācija par sīkdatnēm mūsu Vietnē.

 
 • Mūsu Pieļaujamās izmantošanas politika zemāk, kurā ir norādīti Vietnē atļautie un aizliegtie lietojumi. Lietojot mūsu Vietni, jums ir jāievēro šī Pieļaujamās izmantošanas politika.

 

PAR MUMS

Šī Vietne pieder Nīderlandē ar numuru 28080245 reģistrētajam uzņēmumam «AkzoNobel Decorative Coatings B.V.», kurš to arī pārvalda un kura reģistrētais birojs atrodas Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Netherlands (mēs, mūsu vai mūs, mums).

PIEKĻUVE MŪSU VIETNEI

Piekļuve mūsu Vietnei ir atļauta uz laiku, un mēs saglabājam tiesības atsaukt vai grozīt šo mūsu Vietnē sniegto pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs negarantējam, ka mūsu Vietne vai jebkurš tajā atrodamais saturs vienmēr būs pieejams vai tiks nodrošināts nepārtraukti. Mēs varam apturēt, atsaukt, pārtraukt vai mainīt visu mūsu Vietni vai kādu tās daļu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ mūsu Vietne nav pieejama katrā laikā vai jebkurā periodā. Palaikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām mūsu Vietnes daļām vai visai Vietnei pilnībā.

Jūs esat atbildīgs par to, lai tiktu veikti visi nepieciešamie pasākumi un jums būtu piekļuve mūsu Vietnei.

Tāpat jūs esat atbildīgs par to, lai visas personas, kas piekļūst mūsu Vietnei, izmantojot jūsu interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem Lietošanas noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem, kā arī tos ievērotu.

Ja jūs izvēlaties vai saņemat lietotāja identifikācijas kodu, paroli vai jebkuru citu informāciju kā daļu no mūsu drošības procedūrām, jums jāizturas pret šādu informāciju konfidenciāli un jūs nedrīkstat to izpaust trešai pusei. Mums ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atzīt par spēkā neesošu jebkura lietotāja identifikācijas kodu vai paroli neatkarīgi no tā, vai izvēli ir izdarījis lietotājs, vai arī mēs to esam piešķīruši. Jūs nedrīkstat izmantot vai likt citiem izmantot jebkuru automatizētu sistēmu vai programmatūru, lai iegūtu saturu vai informāciju no mūsu Vietnes komerciāliem mērķiem, izņemot gadījumus, kad jūs vai jebkura atbilstoša trešā puse ar mums ir noslēgusi rakstveida vienošanos, ar kuru ir tieši pieļauta šāda darbība.

GROZĪJUMI LIETOŠANAS NOTEIKUMOS

Laiku pa laikam mēs varam mainīt Lietošanas noteikumus. Lūdzam regulāri pārbaudīt Lietošanas noteikumus, lai nodrošinātu informētību par veiktajām izmaiņām. Ja jūs turpināt izmantot mūsu Vietni, tiek uzskatīts, ka esat piekritis šādām izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat izmaiņām, jums nevajadzētu izmantot mūsu Vietni.

IZMAIŅAS MŪSU VIETNĒ

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt Vietni un katrā laikā mainīt mūsu Vietnē pieejamo saturu. Tomēr jāņem vērā, ka jebkurš saturs mūsu Vietnē jebkurā brīdī var būt novecojis un mums nav pienākuma to atjaunināt. Mēs negarantējam, ka mūsu Vietne vai tās saturs būs bez kļūdām vai izlaidumiem.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Ja vien nav skaidri paziņots citādi, mums vai mūsu koncerna uzņēmumiem pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni un tajā publicēto materiālu (ieskaitot tekstu, attēlus, audio, video, HTML kodu un pogas, bet neaprobežojoties tikai ar tiem) («Saturs»). Šīs tiesības ietver visas autortiesības, datubāzes tiesības, tirdzniecības nosaukumus un preču zīmes, bet neaprobežojas tikai ar minēto.

Jūs varat apskatīt, izmantot Vietni un izdrukāt tās Saturu tikai savai personiskajai, nekomerciālai lietošanai. Mēs un mūsu koncerna uzņēmumi nepārprotami saglabā visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni un tās Saturu, un uz Vietnes un Satura izmantošanu attiecas ierobežojumi. Jūs nedrīkstat:

 • noņemt autortiesības vai citus īpašuma tiesību paziņojumus, kas ir ietverti Saturā;

 
 • izmantot jebkuru Saturu no Vietnes tā, ka tas jebkādā veidā varētu pārkāpt jebkuras mūsu vai trešo pušu autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašuma tiesības; vai

 

*reproducēt, pārveidot, parādīt, izpildīt, publicēt, izsniegt, izplatīt, pārraidīt, paziņot sabiedrībai vai nodot jebkurai trešai pusei vai izmantot šo Vietni un/vai Saturu jebkādā veidā, ieskaitot komerciāliem nolūkiem, bez mūsu iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

Mēs nepārprotami saglabājam visas tiesības uz www.sadolin.lv domēna nosaukumu un visiem ar to saistītiem domēniem un apakšdomēniem, nosaukumu «AkzoNobel», mūsu logotipu un mūsu pakalpojumu zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un/vai preču zīmēm. Citas preču zīmes, produktu un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti mūsu Vietnē, var būt to īpašnieku vai licences devēju preču zīmes un šādu zīmju tiesības ir rezervētas to īpašniekiem vai licences devējiem.

KRĀSU PRECIZITĀTE

Esam centušies panākt, lai ekrānā redzamās krāsas būtu iespējami precīzas. Diemžēl nav iespējams garantēt ekrānā redzamo krāsu precīzu atbilstību faktisko produktu krāsām, un tāpēc nevajadzētu paļauties, ka krāsa, kas parādās ekrānā, tiešām tāda arī ir. Krāsas ekrānā var atšķirties atkarībā no ekrāna iestatījumiem un izšķirtspējas. Ja neesat pārliecināts par krāsu, mēs iesakām, ja iespējams, pasūtīt testeru no vietējā veikala vai tiešsaistē.

INFORMĀCIJAS UN SATURA PRECIZITĀTE

Mūsu Vietnē ietvertais Saturs un sniegtā informācija ir bez maksas un paredzēta tikai informatīviem mērķiem un nerada darījumu vai profesionālo pakalpojumu attiecības starp jums un mums. Mēs esam centušies panākt, ka visa šajā Vietnē sniegtā informācija un Saturs ir precīzi iekļaušanas brīdī, tomēr ir iespējamas nejaušas un gadījuma kļūdas.

Uzskatus un viedokļus, kurus Saturā ir iesnieguši citi mūsu Vietnes lietotāji, ir paudušas personas, kas iesniegušas materiālu, nevis «AkzoNobel», un mēs neuzņemamies atbildību par šādu ziņojumu saturu.

Mēs nekontrolējam informāciju, ko sniedz citi mūsu Vietnes lietotāji un kas ir kļuvusi pieejama, izmantojot Vietni, un tās Saturs nevar būt iepriekš regulēts.

Vietne un tajā esošā informācija, un Saturs tiek sniegti «tādi, kā ir». Mēs negarantējam, kā arī tieši vai netieši nesniedzam nekādas ziņas vai garantijas par informāciju un Saturu, kas tiek nodrošināts, izmantojot mūsu Vietni, tai skaitā nekādus vienumus, kurus vai nu tieši, vai netieši izmanto no mūsu Vietnes, un mēs saglabājam tiesības izdarīt izmaiņas un korekcijas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Vietnē ievietotie komentāri un informācija nav paredzēti ieteikumiem, uz kuriem būtu jāpaļaujas. Mēs neuzņemamies atbildību par Vietnē iespējamām neprecizitātēm vai izlaidumiem, un par visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti, pamatojoties uz Vietnē esošo informāciju un viedokļiem, ir atbildīgs tikai lietotājs.

VĪRUSI

Mēs esam centušies nodrošināt, lai Vietne nesaturētu vīrusus. Tomēr mēs negarantējam un nesniedzam nekādus paziņojumus vai garantijas par to, ka mūsu Vietne nesatur blusas un/vai vīrusus, un uz jums gulstas atbildība par to, lai tiktu instalēta adekvāta vīrusu pārbaudes programmatūra.

Jūs nedrīkstat nepareizi lietot mūsu Vietni, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu ļaunprātīgu vai tehnoloģiski kaitīgu materiālu. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu Vietnei, serverim, kurā tiek glabāta mūsu Vietne, vai jebkuram ar mūsu Vietni savienotam serverim, datoram vai datubāzei. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu Vietnei, izmantojot pakalpojumatteices uzbrukumu vai izkliedēto pakalpojumatteices uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, jūs varat izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Mēs ziņosim par jebkuru šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībsargājošām iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā nekavējoties beigsies jūsu tiesības izmantot mūsu Vietni.

SAVIENOJUMI AR MŪSU VIETNI

Jūs varat norādīt saiti uz mūsu Vietnes galveno lapu ar nosacījumu, ka tas tiek darīts godīgi un likumīgi un nebojā mūsu reputāciju un netiek izmantots, lai gūtu kādu labumu. Jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, lai no mūsu puses ieteiktu jebkāda veida asociāciju, piekrišanu vai apstiprinājumu, ja tā nav. Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz mūsu Vietni kādā tīmekļa vietnē, kas jums nepieder.

Mūsu Vietni nedrīkst kadrēt jebkurā citā vietnē, kā arī izveidot saiti uz kādu mūsu Vietnes daļu, izņemot sākumlapu.

Mēs saglabājam tiesības atsaukt savienojumu atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vietnei, kurā ir norādīta saite, visos aspektos jāatbilst mūsu Pieņemamajā lietošanas politikā noteiktajiem satura standartiem. Ja vēlaties jebkādā veidā izmantot mūsu Vietnē esošo Saturu citādi, nekā norādīts iepriekš, lūdzam sazināties ar mums.

SAITES AR CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Mūsu Vietne un/vai Saturs var ietvert saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Ja jūs pieņemat lēmumu apmeklēt jebkuru trešās puses vietni, jūs darāt to uz savu risku. Mēs neuzņemamies atbildību par tādu tīmekļa vietņu saturu, precizitāti vai tajās paustajiem viedokļiem. Saites nenorāda uz mūsu vai mūsu Vietnes pievienošanos šādām vietnēm vai apvienošanos ar tām.

Jūsu pārlūkošanas darbībām un mijiedarbībai jebkurā citā tīmekļa vietnē, tostarp tīmekļa vietnēs, kam ir saite ar mūsu Vietni, piemēro attiecīgās tīmekļa vietnes noteikumus un politiku. Izlasiet šos noteikumus un politiku pirms turpmākajām darbībām.

Mūsu komunikācija ar jums var saturēt informāciju, kas ir iegūta no trešo pušu tīmekļa vietnēm. Materiāls no trešās puses vietnes būs skaidri atzīmēts un būs norādīta saite uz avota vietni. Mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par jebkuru materiālu, kas ir saņemts no jebkuras trešo pušu tīmekļa vietnes vai atrodas šādā vietnē, kura skar mūsu komunikāciju ar jums, vai šādas trešās puses jebkādu personas datu izmantošanu.

Jebkuras saites iekļaušana mūsu komunikācijā ar jums nenozīmē, ka atbalstām ar saiti norādīto vietni. Ja jūs pieņemat lēmumu piekļūt jebkurai ar saiti norādītai trešās puses tīmekļa vietnei, jūs darāt to uz savu risku.

REKLĀMA

Vietne var saturēt trešās puses produktu un pakalpojumu reklāmu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuru neprecizitāti reklāmas materiālos un tieši vai netieši nesniedzam nekādas garantijas, faktus vai apstiprinājumus par šādu preču vai piedāvājumu kvalitāti vai efektivitāti.

PIEDĀVĀJUMI UN REKLĀMAS AKCIJAS

Laiku pa laikam mēs varam parādīt Vietnē piedāvājumus, reklāmas akcijas vai konkursus, un tiem tiks piemēroti īpaši noteikumi, par kuriem mēs jūs informēsim.

MATERIĀLA AUGŠUPIELĀDE VAI IZLIKŠANA MŪSU VIETNĒ

Ikreiz, kad izmantojat funkciju, kas ļauj jums augšupielādēt saturu mūsu Vietnē vai sazināties ar citiem mūsu Vietnes lietotājiem, jums jāievēro mūsu Pieņemamajā lietošanas politikā noteiktie satura standarti. Jūs garantējat, ka jebkura šāda ievade atbilst šiem standartiem, un jūs uzņematies atbildību pret mums un atlīdzināsiet mums zaudējumus par jebkuru šīs garantijas pārkāpumu. Tas nozīmē, ka jūs uzņemsieties atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas mums tiks nodarīti, ja jūs pārkāpsiet garantiju.

Jūs piešķirat mums neekskluzīvu, pastāvīgu, neatsaucamu, nododamu, bezatlīdzības atļauju (ieskaitot visas tiesības izsniegt apakšlicenci) izmantot jebkuru saturu, ko esat augšupielādējis vai izlicis mūsu Vietnē («Jūsu Saturs») (tostarp, bez ierobežojuma, tiesības pielāgot, mainīt, grozīt vai papildināt Jūsu saturu) visos plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē bez ierobežojuma, un jūs garantējat, ka jebkurš jūsu iesniegtais materiāls ir jūsu paša darbs vai ka esat saņēmis visas nepieciešamās tiesības un atļaujas no attiecīgā īpašnieka, un ka jums ir visas attiecīgās tiesības uz Jūsu saturu, lai Jūs varētu piešķirt tiesības šajā punktā.

Ar šo jūs neapšaubāmi un neatsaucami atsakāties no tiesībām un piekrītat neaizstāvēt jebkuras un visas morālās tiesības un jebkuras citas līdzīgas tiesības un visas atklātības un konfidencialitātes tiesības jebkurā pasaules valstī saistībā ar to, ka mēs izmantojam ar šo garantētās tiesības uz Jūsu saturu līdz likumā maksimāli pieļaujamai pakāpei.

Jūsu satura publicēšana būs pēc mūsu ieskatiem, un mums ir tiesības jebkurā šādā materiālā veikt papildinājumus vai svītrojumus pirms publicēšanas, pēc publicēšanas vai atteikties no tā publicēšanas.

Ja Jūsu saturs ietver kādu materiālu, kurš jums nepieder vai nav atļaujas tā izmantošanai un/vai, uz kuru attiecas trešo pušu tiesības, jūs esat atbildīgs par to, lai pirms Jūsu satura iesniegšanas tiktu saņemtas visas publicēšanas atļaujas, piekrišanas un/vai licences, kas ir nepieciešamas, lai mums atļautu izmantot Jūsu saturu saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem bez papildu samaksas.

Lai gan mums nav pienākuma uzņemties starpniecību mūsu Vietnē esošajam saturam, mēs saglabājam tiesības pārraudzīt jebkuru informāciju, kas ir nosūtīta vai saņemta, izmantojot mūsu Vietni. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā un pēc mūsu ieskatiem noraidīt, bloķēt, apturēt vai atcelt Jūsu saturu. Mēs negarantējam, ka Jūsu saturs vai kāda tā daļa tiks parādīta mūsu Vietnē.

Jūs apliecināt, ka jums ir likumīgas tiesības iesniegt šādu informāciju, un piekrītat, ka jūs neiesniegsiet nekādu informāciju, ja vien jums nav likumīgu tiesību to darīt. Mums ir tiesības izmantot, kopēt, izplatīt un izpaust trešām pusēm jebkuru šādu saturu jebkādā nolūkā. Tāpat mums ir tiesības atklāt jūsu identitāti jebkurai trešai pusei, kas apgalvo, ka mūsu Vietnē kāds jūsu ievietotais vai augšupielādētais materiāls pārkāpj viņu intelektuālā īpašuma tiesības vai viņu tiesības uz privātumu. Mēs neuzņemamies atbildību, kā arī neesam atbildīgi pret jebkuru trešo pusi par jebkura jūsu vai jebkura cita mūsu Vietnes lietotāja ievietotā materiāla saturu vai precizitāti. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem izdzēst jebkuru jūsu saturu vai izlikto informāciju mūsu Vietnē.

Mēs nepieņemam nesankcionētus ideju iesniegumus ārpus nodibinātajām darījumu attiecībām. Lūdzam mums neiesniegt nesankcionētus ideju pieteikumus, izmantojot šo Vietni. Visas idejas, kas mums ir atklātas ārpus iepriekš esošajām un dokumentētajām konfidenciālajām darījumu attiecībām, nav konfidenciālas, un tāpēc mums ir tiesības izstrādāt, izmantot, kopēt un/vai komerciāli lietot šīs vai līdzīgas idejas pilnā mērā un bez kompensācijas jums, nesniedzot jums nekādus paskaidrojumus. Iesniedzot ideju vai citu detalizētu pieteikumu ar šīs Vietnes starpniecību, jūs piekrītat ievērot šeit noteiktās politikas nosacījumiem.

ATBILDĪBA

Mūsu Vietnē parādītais Saturs tiek sniegts bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai apstiprinājumiem par tā precizitāti.

Pilnā apmērā, ko pieļauj piemērojamās tiesību normas, mēs ar šo skaidri izslēdzam:

 • visus nosacījumus, garantijas, pārstāvniecības un citus noteikumus, kuri var tikt piemēroti mūsu Vietnei vai tās Saturam, ko citādi varētu iekļaut statūti, vispārīgās tiesības vai taisnīguma likums;

 
 • jebkuru atbildību par jebkādiem tiešiem, īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas lietotājam ir radušies saistībā ar mūsu Vietni vai saistībā ar mūsu Vietnes, jebkuras ar to saistītas tīmekļa vietnes un jebkuru tajā ievietoto materiālu izmantošanu, nespēju izmantot vai izmantošanas rezultātiem, tai skaitā:

  • ienākumu vai ieņēmumu zaudējumu;

 
 •  
  • peļņas, pārdošanas, darījumu vai līgumu zaudējumu;

 
 •  
  • uzņēmējdarbības pārtraukšanu;

 
 •  
  • paredzamo ietaupījumu zaudējumu;

 
 •  
  • papildu vai nelietderīgiem izdevumiem;

 
 •  
  • konfidencialitātes zaudējumu vai datu zudumu;

 
 •  
  • iespēju, nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudējumu; vai

 
 •  
  • visiem citiem zaudējumiem, kurus izraisījis kāds iemesls, izmantojot Vietni un jebkuru tieši vai netieši Vietnē iegūtu informāciju un viedokļus, vai radījis civillikuma pārkāpums (ieskaitot nolaidību), līguma laušana vai cits iemesls, pat ja tas ir bijis paredzams.

 

Šis izņēmums ietver visu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kurus ir izraisījuši vīrusi vai jebkurš cits datora kods, datnes vai programmas, kas ir paredzētas, lai pārtrauktu, ierobežotu, iznīcinātu, ierobežotu funkcionalitāti vai nepārkāptu integritāti jebkurai datorprogrammatūrai vai aparatūrai vai telekomunikāciju iekārtai vai materiālam, kuru pārraida, izmantojot Vietni, vai kā daļu no tās lapām vai jebkuram no tās lejupielādētam materiālam.

Mēs neuzņemamies atbildību par to tīmekļa vietņu saturu, kuras ir saistītas ar mūsu Vietni un neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums varētu rasties to izmantošanas rezultātā.

Jāņem vērā, ka dažās jurisdikcijās neļauj izslēgt netiešas garantijas, tāpēc daži vai visi minētie izņēmumi uz jums var neattiekties.

Turklāt nekas neizslēdz mūsu atbildību par mūsu nolaidības dēļ izraisītiem miesas bojājumiem vai nāvi, nedz mūsu atbildību par krāpniecisku maldināšanu, nedz arī kādu citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamām tiesību normām.

ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat mums pilnībā atlīdzināt saistības, zaudējumus un izdevumus, kas skar jebkuras un visas prasības (ieskaitot maksu par juridiskajiem pakalpojumiem un jebkurām trešo pušu prasībām), kuras izriet no jebkura jūsu pieļautā Lietošanas noteikumu pārkāpuma vai ir saistītas ar to.

ŠĶIRTĪBA

Ja šie Lietošanas noteikumi ir daļēji spēkā neesoši vai daļēji kļūst par tādiem, pusēm joprojām ir saistoša pārējā daļa. Puses aizstāj spēkā neesošo daļu ar noteikumiem, kuri ir spēkā un juridiski saistoši un kuri pēc iespējas atbilst tai daļai, kas ir zaudējusi spēku, ņemot vērā šo Lietošanas noteikumu saturu un mērķi.

STARPTAUTISKĀ LIETOŠANA

Vietne nav adresēta kādai personai jebkurā jurisdikcijā, kur kāda iemesla dēļ Vietnes publicēšana vai pieejamība r aizliegta. Tie, uz kuriem attiecas šie aizliegumi, nedrīkst piekļūt Vietnei.

Mēs nevaram apliecināt, ka viss Vietnē ir piemērots lietošanai vai ka to atļauj vietējie likumi jebkurā jurisdikcijā. Tie, kuri piekļūst Vietnei, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par atbilstību piemērojamajiem vietējiem normatīvajiem aktiem; šaubu gadījumos jākonsultējas ar juristiem.

Gadījumā, ja šo Lietošanas noteikumu tulkojums atšķiras no oriģināla angļu valodā, noteicošā būs angļu valodas versija.

PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS

Lietošanas noteikumus un jebkurus strīdus vai prasības, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem vai to priekšmetu vai struktūru, vai Vietnes izmantošanu (ieskaitot ārpuslīguma strīdus vai prasības), regulē un skaidro saskaņā ar Latvijas likumiem.

Latvijas tiesām ir izņēmuma piekritība pār jebkuru prasību, kas izriet no mūsu Vietnes izmantošanas vai ir saistīta ar to, lai gan mēs saglabājam tiesības uzsākt tiesvedību pret jums, ja Lietošanas noteikumi tiks pārkāpti jūsu mītnes valstī vai jebkurā citā attiecīgajā valstī.

PIEĻAUJAMĀS IZMANTOŠANAS POLITIKA

Šajā Pieļaujamās izmantošanas politikā ir paredzēti noteikumi attiecībās starp jums un mums, saskaņā ar kuriem jūs varat piekļūt šai tīmekļa vietnei (šī/mūsu Vietne). Šī Pieļaujamās izmantošanas politika attiecas uz visiem mūsu Vietnes lietotājiem un apmeklētājiem.

Ja jūs lietojat mūsu Vietni, tas nozīmē, ka jūs pieņemat un piekrītat ievērot visus noteikumus šajā Pieļaujamās izmantošanas politikā, kas papildina mūsu Lietošanas noteikumus.

AIZLIEGTI LIETOJUMI

Jūs varat lietot mūsu Vietni tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat lietot mūsu Vietni:

 • veidā, kas pārkāpj kādus piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;

 
 • jebkādā veidā, kurš ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai kuram ir nelikumīgs vai krāpniecisks nolūks vai iedarbība;

 
 • lai jebkādā veidā nodarītu kaitējumu vai mēģinātu nodarīt kaitējumu nepilngadīgām personām;

 
 • lai nosūtītu, ar nodomu saņemtu, augšupielādētu, lejupielādētu, izmantotu vai atkārtoti izmantotu jebkuru materiālu, kas neatbilst mūsu tālāk norādītajiem SATURA STANDARTIEM;

 
 • lai pārraidītu vai nodrošinātu, ka tiek nosūtīta jebkāda nevēlama vai neatļauta reklāma un reklāmas materiāls vai kādas citas formas līdzīgs mārketinga materiāls (surogātpasts);

 
 • lai ar nodomu nosūtītu kādus datus, sūtītu vai augšupielādētu jebkuru materiālu, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, taustiņspiedienu reģistrētājus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citas kaitīgas programmas vai līdzīgu datora kodu, kas ir paredzēts, lai nelabvēlīgi ietekmētu jebkuras datora programmatūras vai aparatūras darbību.

 

Jūs arī piekrītat:

 • nereproducēt, nedublēt, nekopēt un atkārtoti nepārdot jebkuru daļu no mūsu Vietnes, pārkāpjot mūsu Lietošanas noteikumus.

 
 • bez atļaujas nepiekļūt, netraucēt, nebojāt un nesagraut:

 
 • kādu daļu no mūsu Vietnes;

 
 • aprīkojumu vai tīklu, kurā tiek glabāta mūsu Vietne;

 
 • jebkuru programmatūru, ko izmanto mūsu Vietnes nodrošināšanā; vai

 
 • jebkuru aprīkojumu vai tīklu vai programmatūru, kas pieder kādai trešai pusei vai ko tā izmanto.

 

INTERAKTĪVIE PAKALPOJUMI

Laiku pa laikam mūsu Vietnē mēs varam nodrošināt interaktīvos pakalpojumus, tostarp bez ierobežojuma:

 • tērzētavas un

 
 • ziņojumu dēļus.

 

Gadījumā, ja tiek sniegts kāds Interaktīvais pakalpojums, tiks norādīta skaidra informācija par to, kāds pakalpojums tiek piedāvāts, vai tas tiek regulēts un kāda regulēšanas forma tiek izmantota (ieskaitot to, vai šo pakalpojumu nodrošina cilvēks vai tehniskie līdzekļi).

Mēs darīsim visu iespējamo, lai novērtētu visus iespējamos riskus lietotājiem (un jo īpaši, bērniem) no trešām pusēm, ja viņi izmanto kādu mūsu Vietnē sniegto Interaktīvo pakalpojumu, un katrā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā šos riskus, tiks pieņemts lēmums par to, vai ir lietderīgi izmantot attiecīgā pakalpojuma regulēšanu (ieskaitot to, kādu regulēšanu izmantot). Tomēr mums nav pienākuma pārraudzīt, uzraudzīt vai regulēt jebkuru mūsu Vietnē sniegto Interaktīvo pakalpojumu, un, cik vien tas ir atļauts likumdošanā, mēs skaidri izslēdzam savu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas, ja lietotājs izmanto kādu Interaktīvo pakalpojumu, pārkāpjot mūsu satura standartus, neatkarīgi no tā, vai pakalpojums tiek vai netiek regulēts.

Attiecībā uz nepilngadīgajiem mūsu Interaktīvo pakalpojumu izmantošanai piemēro vecāku vai aizbildņa piekrišanu. Vecākiem, kas ļauj saviem bērniem izmantot Interaktīvo pakalpojumu, saistībā ar savu bērnu drošību ir svarīgi sazināties ar viņiem tiešsaistē, jo regulēšana nav sarežģīta. Nepilngadīgām personām, kas lieto kādu Interaktīvo pakalpojumu, būtu jāzina par iespējamiem riskiem.

Ja Interaktīvais pakalpojums tiek regulēts, parasti tiek nodrošināti līdzekļi, kas dod iespēju sazināties ar moderatoru, ja rodas kādas bažas vai grūtības.

SATURA STANDARTI

Šie satura standarti attiecas uz visiem materiāliem, kas tiek ievadīti mūsu Vietnē (Ievades), un uz jebkuru ar tiem saistītu Interaktīvo pakalpojumu.

Jums ir jāatbilst šo standartu garam un burtam. Standarti attiecas uz ikvienu Ievades daļu, kā arī uz to kopumā.

Ievadēm jābūt:

 • precīzām (ja tiek norādīti fakti);

 
 • patiesām (ja tiek norādīti viedokļi); un

 
 • jāatbilst piemērojamām tiesību normām Nīderlandē un jebkurā valstī, no kuras tās tiek ievietotas.

 

Ievades nedrīkst:

 • saturēt kādu personu apmelojošu materiālu;

 
 • saturēt piedauzīgu, aizvainojošu, naidīgu vai musinošu materiālu;

 
 • veicināt seksuāla rakstura materiālus;

 
 • veicināt vardarbību;

 
 • veicināt diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ;

 
 • pārkāpt jebkādas autortiesības, citu personu tiesības uz datubāzi vai preču zīmi;

 
 • būt tādas, ka persona varētu tikt maldināta;

 
 • būt tādas, ka tiek pārkāpts kāds likumīgs trešās puses pienākums, piemēram, pienākums, kas izriet no līguma, vai uzticības pienākums;

 
 • veicināt kādu nelegālo darbību;

 
 • būt draudīgas, ļaunprātīgi izmantotas vai apdraudēt citu personu privāto dzīvi, izraisīt neapmierinātību, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu;

 
 • būt tādas, kas, iespējams, neliek mierā, apbēdina, mulsina, rada trauksmes sajūtu vai kaitina citas personas;

 
 • izmantot, lai uzdotos par kādu personu, vai sagrozīt savu identitāti vai saistību ar kādu personu.

 
 • radīt iespaidu, ka tās nāk no mums, ja tas tā nav; vai

 
 • aizstāvēt, veicināt vai atbalstīt jebkuru nelikumīgu darbību, piemēram, (minot tikai kā piemēru) autortiesību pārkāpumu vai datora ļaunprātīgu izmantošanu.

 

APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA

Mēs pēc saviem ieskatiem nosakām, vai ir pārkāpta šī Pieņemamā lietošanas politika mūsu Vietnes izmantošanas gaitā. Ja ir noticis šīs politikas pārkāpums, mēs varam rīkoties tā, kā uzskatām par piemērotu.

Neievērojot šo Pieļaujamās izmantošanas politiku, tiek būtiski pārkāpti Lietošanas noteikumi, saskaņā ar kuriem jums ir atļauts izmantot mūsu Vietni, un tā rezultātā mēs varam veikt visas vai jebkuru no šādām darbībām:

 • nekavējoties, uz laiku vai pastāvīgi anulēt jūsu tiesības izmantot mūsu Vietni,

 
 • nekavējoties, uz laiku vai pastāvīgi izņemt jebkuru jūsu izlikto informāciju vai augšupielādēto materiālu mūsu Vietnē,

 
 • nosūtīt jums brīdinājumu,

 
 • uzsākt pret jums tiesvedību ar prasību atlīdzināt visus zaudējumus (ieskaitot, bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas rodas pārkāpuma dēļ,

 
 • turpināt tiesvedību pret jums,

 
 • izpaust šādu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja pamatoti uzskatām to par nepieciešamu.

 

Mēs izslēdzam atbildību par darbībām, kas ir veiktas, reaģējot uz Pieļaujamās izmantošanas politikas pārkāpšanu. Šajā politikā aprakstītās reakcijas nav ierobežotas, un mēs varam veikt jebkuru citu darbību, ko pamatoti uzskatām par atbilstīgu.

SAZIŅA

Lai sazinātos ar mums, lūdzu, rakstiet: sadolin.lv@akzonobel.com

«AkzoNobel Decorative Coatings B.V.» (koncerna «AkzoNobel» uzņēmums) ir Nīderlandē ar numuru 28080295 reģistrēts uzņēmums, kura biroja adrese ir Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Netherlands.

Paldies, ka apmeklējāt mūsu Vietni!

Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Notiek datu iegūšana, lūdzu, uzgaidiet...