Izmēģiniet Sadolin Visualizer

Lejupielādējiet lietotni un virtuāli pielaikojiet toņus uz sienām
Skatīt

Ambiance Diamond

Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Nepieciešamais apjoms:
Labākam gala rezultātam iesakām izmantot {coatAmount} produkta {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Spīdums Matēta
 • Patēriņš 10-12 m²/l
 • Žūšanas laiks Putekļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1–2 stundām
 • kārtas 2
Produkta īpašības
 • Augsta krāsas noturība
 • Augsta izturība pret mitro tīrīšanu
 • HD kvalitāte
 • GOS 0%

Produkta apraksts

Matēta krāsa sienām un griestiem, ar lielisku segtspēju un ļoti labu nodilumizturību, paredzēta iekšdarbiem. Produkts viegli klājas uz virsmas, nešļakstās un labi izlīdzinās, radot līdzenu krāsas pārklājumu. Tā kā krāsu raksturo augsta mitrumizturība un spēja labi izturēt tīrīšanu (1. klases izturība pret mitro tīrīšanu, EN 13 300), tā ir piemērota
lietošanai arī tādās telpās, kuru sienas bieži jātīra. Ūdens bāzes produkts, faktiski
bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu (≤ 1 g/l).

Pielietojuma apraksts

Uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas ”Ambiance Diamond”. Vajadzības gadījumā
pirms pirmās kārtas krāsošanas jāpievieno 10% ūdens, beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.
Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
 • 2. Tīrīšana
  Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.
 • 3. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Notiek datu iegūšana, lūdzu, uzgaidiet...