Izmēģiniet Sadolin Visualizer

Lejupielādējiet lietotni un virtuāli pielaikojiet toņus uz sienām
Skatīt

Ambiance krāsas toņa testeris

Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Nepieciešamais apjoms:
Labākam gala rezultātam iesakām izmantot {coatAmount} produkta {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Spīdums Stipri matēta
 • Patēriņš Patēriņš (1 kārta) - uz iepriekš krāsotas virsmas10–12 m²/l , uz iesūcošas virsmas 7–9 m²/l
 • Žūšanas laiks 0,5h
 • kārtas 2
Produkta īpašības
 • Ērti uzklāt uz virsmas

Produkta apraksts

“Sadolin Ambiance” krāsas toņa testeris “trīs vienā” ietver krāsas toni, produktu un
krāsotāja rullīti, ļaujot ērti izmēģināt dažādus krāsas toņus uz savas mājas sienas.
Jaunā risinājuma krāsas toņa testeri viegli lietot, krāsošanai nav nepieciešams atševišķs rullītis, viss darba process norit ātri un nerada nekādas problēmas. Ar testera
minirullīti krāsu var uzklāt uz virsmas tikpat viegli kā ar parasto rullīti, tāpēc ar testera
palīdzību iegūtais rezultāts būs maksimāli tuvs vēlākajam galarezultātam. Krāsas toņa
testeris ietver sienu krāsošanai paredzētu ūdenī šķīstošu stipri matētu krāsu, kam fak-
tiski nav smaržas un ko raksturo ļoti zems GOS saturs (≤ 2 g/l). Krāsas toņa testeris ir
pieejams “Sadolin Ambiance” krāsu paletes 54 toņos.

Pielietojuma apraksts

Testeris ir piemērots izmantošanai iekšdarbiem uz līdzenas sienas virsmas (ģipša plātnes, špaktelētas minerālmateriāla virsmas), un palīdz izvēlēties krāsas toni. Izraugoties
piemērotu toni mēbelēm, ieteicams ar testera palīdzību nokrāsot izturīgu kartonu vai biezu papīru un pielikt paraugu pie mēbelēm, lai iegūtu priekšstatu par to, vai izvēlētais tonis ir piemērots konkrētajai virsmai.

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Ja norīts, nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: C(M)IT/MIT(3:1) maisījumu un 1,2-benzizo- tiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa cita, kas varētu traucēt
  krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
  Veca atdalījusies krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei.
  Virsmas nelīdzenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi
  no “Sadolin” produktu klāsta, piemēram, ar “Maxi Pro”, “Maxi”. Nožuvusī nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
  Porainas, piemēram, špaktelētas vai iepriekš nekrāsotas apmetuma un betona virsmas, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar krāsu “Grund”.
 • 2. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Notiek datu iegūšana, lūdzu, uzgaidiet...