Ambiance Pearl

Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Amount Needed:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Spīdums Pusmatēta
 • Patēriņš 8-10 m²/l
 • Žūšanas laiks Putekļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1-2 stundām
 • Krāsas kārtu skaits 2
Produkta īpašības
 • Augsta krāsas noturība
 • HD kvalitāte
 • GOS 0%
 • Augsta izturība pret mitro tīrīšanu

Produkta apraksts

Pusmatēta krāsa sienām un griestiem ar labu segtspēju un augstu nodilumizturību,
paredzēta iekšdarbiem. Tā kā krāsa spēj ļoti labi izturēt tīrīšanu (1. klases izturība pret mitro tīrīšanu, EN 13 300), tā ir piemērota lietošanai telpās, kur krāsotai virsmai jābūt ar augstu izturību pret mazgāšanu. Produkts viegli klājas uz virsmas, nešļakstās un labi izlīdzinās, radot līdzenu krāsas pārklājumu. Var tonēt visos krāsu paletes toņos.

Pielietojuma apraksts

Uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas ”Ambiance Pearl”. Vajadzības gadījumā pirms pirmās kārtas krāsošanas jāpievieno 10% ūdens, beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.
Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40…80% (ieteicams – 65%).

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
 • AMBIANCE PEARL_MSDS_LAT.pdf
 • AMBIANCE PEARL_TDS_LAT.pdf

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Virsmas nelīdzenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi
  no ”Sadolin” produktu klāsta, piemēram, ar ”Maxi Pro”, ”Maxi”. Nožuvusī nošpaktelētā
  virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
 • 2. Tīrīšana
  Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.
 • 3. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Fetching the data, plz wait..