Ambiance Royal

Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Amount Needed:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Spīdums Stipri matēta
 • Patēriņš 10-12 m²/l
 • Žūšanas laiks Putekļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1–2 stundām
 • Krāsas kārtu skaits 2
Produkta īpašības
 • HD kvalitāte
 • Augsta krāsas noturība
 • Augsta izturība pret mitro tīrīšanu
 • GOS 0%

Produkta apraksts

Lieliskas segtspējas stipri matēta krāsa sienām un griestiem, veicot iekšdarbus. Produkts viegli klājas uz virsmas, nešļakstās un labi izlīdzinās, radot līdzenu, samtainu krāsas pārklājumu. Stipri matēta krāsas virsma palīdz noslēpt nelielus pamatvirsmas
nelīdzenumus. Krāsu viegli tīrīt (1. klases izturība pret mitro tīrīšanu, EN 13300), un tas ļauj veidot ilglaicīgi viegli kopjamu virsmu. Ūdens bāzes produkts, faktiski bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu (≤ 1 g/l). Var tonēt visos krāsu paletes toņos.

Pielietojuma apraksts

Uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas ”Ambiance Royal”.
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…+25 °C (ieteicamā temperatūra
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40…80% (ieteicams – 65%). Augstāka
vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt
nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
 • AMBIANCE ROYAL_MSDS_LAT.pdf
 • AMBIANCE ROYAL_TDS_LAT.pdf

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
 • 2. Tīrīšana
  Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.
 • 3. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Fetching the data, plz wait..