Ambiance Sky

Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Amount Needed:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Spīdums Stipri matēta
 • Patēriņš 12-14 m²/l
 • Žūšanas laiks Putekļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1 - 2 stundām.
 • Krāsas kārtu skaits 2
Produkta īpašības
 • HD kvalitāte
 • GOS 0%

Produkta apraksts

Lieliskas segtspējas stipri matēta krāsa griestiem, paredzēta iekšdarbiem. Produkts
viegli klājas uz virsmas, nešļakstās un labi izlīdzinās. Veido līdzenu, gaismu neatstarojošu krāsas pārklājumu, kas palīdz noslēpt nelielus pamatvirsmas nelīdzenumus. Krāsoto virsmu var tīrīt (3. klases izturība pret mitro tīrīšanu, EN 13300). Ūdens bāzes produkts, faktiski bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu (≤ 1 g/l).

Pielietojuma apraksts

Uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas ”Ambiance Sky”. Vajadzības gadījumā pirms pirmās kārtas krāsošanas jāpievieno 10% ūdens, beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…+25 °C (ieteicamā temperatūra
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40…80% (ieteicams – 65%). Augstāka
vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt
nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
 • AMBIANCE SKY_TDS_LAT.pdf
 • AMBIANCE SKY_MSDS_LAT.pdf

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru
  ūdeni.
 • 2. Tīrīšana
  Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.
 • 3. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam
Izmēģiniet Sadolin Visualizer