Izmēģiniet Sadolin Visualizer

Lejupielādējiet lietotni un virtuāli pielaikojiet toņus uz sienām
Skatīt

Grund

Tilpums
Dotie izmēri:
Nepieciešamais apjoms:
Labākam gala rezultātam iesakām izmantot {coatAmount} produkta {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Spīdums Stipri matēta
 • Patēriņš 5–8 m²/l atkarībā no pamatvirsmas porainības
 • kārtas 1
Produkta īpašības
 • GOS 0%
 • Ātri žūst
 • Ērti uzklāt uz virsmas

Produkta apraksts

Gruntskrāsa iekšdarbiem, kas viegli uzklājama un labi izlīdzinās, aizpilda porainu pamatvirsmu. Produkts palīdz izlīdzināt pamatvirsmas iesūkšanas spēju un veido segkrāsas uzklāšanai piemērotu virsmu. Gruntskrāsa aizpilda porainu virsmu, sekmējot segkrāsas patēriņa samazināšanu. Ūdenī šķīstošs baltas krāsas produkts, ātri žūst. Krāsa atbilst Eiropas Savienības ekomarķējuma prasībām, faktiski ir bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu (≤ 1 g/l).

Pielietojuma apraksts

Poraina, piemēram, špaktelēta vai iepriekš nekrāsota virsma jānogruntē, uzklājot
1 kārtu krāsas “Grund”.
Gruntskrāsa ir gatava lietošanai, vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma).
Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms
izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Ja norīts, nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizo-tiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Produkts ir piemērots porainas pamatvirsmas, piemēram, špaktelētas virsmas, kā arī iepriekš nekrāsotu ģipša plātņu, apmetuma un betona virsmu gruntēšanai
  pirms virsmas beigu krāsošanas.
 • 2. Tīrīšana
  No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni.
 • 3. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīsta- mo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaim- niekošanas uzņēmumam.
Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Notiek datu iegūšana, lūdzu, uzgaidiet...