Izmēģiniet Sadolin Visualizer

Lejupielādējiet lietotni un virtuāli pielaikojiet toņus uz sienām
Skatīt

Sando Base

Gruntskrāsa mūra mājai
Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Nepieciešamais apjoms:
Labākam gala rezultātam iesakām izmantot {coatAmount} produkta {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Patēriņš 8-10m²/l
 • Žūšanas laiks 1h
 • kārtas 1
Produkta īpašības
 • Mitrumizturīga
 • Ātri žūst
 • Viegla smarža

Produkta apraksts

Bezkrāsaina piesūcināšanas gruntskrāsa porainu mūra virsmu apstrādei pirms krāsošanas. Gruntskrāsa piepilda virsmas poras, tādējādi mazinot mūra virsmas iesūkšanas spēju un uzlabojot tās hidrofobitāti. Lietojot gruntskrāsu, uzlabojas segkrāsas sasaistīšanās ar pamatvirsmu un samazinās apdares krāsas patēriņš. Krāsa ātri žūst, tai faktiski nav smaržas, un tā satur minimālu daudzumu organisko šķīdinātāju. Gruntētas virsmas krāsošanai ir piemērotas uz ūdens bāzes veidotas fasādes krāsas, piem., “Sando F” un “Facade”. Gruntskrāsa ir piemērota iepriekš nekrāsotas apmetuma, betona, vieglbetona virsmas, cementšķiedru plātņu, kā arī pret laika apstākļu iedarbību izturīgu ķieģeļu virsmu gruntēšanai.

Pielietojuma apraksts

Pirms krāsošanas jāpārliecinās, ka pamatvirsmai ir pietiekama iesūkšanas spēja. Virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu produkta “Sando Base”. Stipri iesūcošas un ļoti porainas virsmas gruntēšanas gadījumā krāsai “Sando Base” jāpievieno līdz 25% tīra ūdens, un uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas iegūtā maisījuma, lietojot metodi "slapja uz slapjas". Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas jāļauj krāsotai virsmai nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darbarīki: ota, rullītis.

Veselība un drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc norīšanas steidzami meklēt medicīnisko palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Vajadzības gadījumā virsma jānomazgā ar remdenu ūdeni, savukārt ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Vecā atdalījusies krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei. Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no Sadolin produktu klāsta. Virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem.
 • 2. Tīrīšana
  Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.
 • 3. Uzglabāšana
  Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 ºC). Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Izmēģiniet Sadolin Visualizer
Notiek datu iegūšana, lūdzu, uzgaidiet...