Silikat Base

Tilpums
Krāsas kalkulators
Dotie izmēri:
Amount Needed:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Svarīgākā informācija
 • Patēriņš 5-7m²/l
 • Žūšanas laiks 2h
 • Krāsas kārtu skaits 1
Produkta īpašības
 • Augsta tvaikcaurlaidība
 • Uz ūdens bāzes

Produkta apraksts

Bezkrāsaina vienkomponenta silikātgruntskrāsa uz šķidrā kālija stikla bāzes. Stipri sasaistoties ar pamatni ķīmiskās reakcijas laikā, gruntskrāsa izlīdzina un mazina virsmas iesūkšanas spēju un nostiprina pamatvirsmu. Produkts ir piemērots stipri iesūcošu virsmu (piem., kaļķu apmetums, iepriekš uz virsmas uzklāta kaļķu krāsa) sasaistīšanai. Gruntskrāsas lietošana palielina virsmas mitrumizturību un mazina segkrāsas patēriņu. Krāsai piemīt augsta ūdens tvaika caurlaidība, un kopā ar minerālo segkrāsu «Silikat» tā nodrošina fasādei labu izturību pret laika apstākļu iedarbību. Krāsa ir piemērota vēsturisko ēku restaurēšanas darbiem. Jaunas un iepriekš ar kaļķu krāsu un silikātkrāsu pārklātas porainas minerālmateriāla virsmas. Produkts ir piemērots kaļķu, kaļķu-cementa un cementa apmetuma, betona virsmu un salizturīgu silikātķiegeļu un māla ķieģeļu mūra apdarei.

Pielietojuma apraksts

Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu segkrāsas «Silikat» un gruntskrāsas «Silikat
Base» maisījuma attiecībā 2:1.
Krāsa «Silikat Base» ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
Par krāsošanas darbarīku ir ieteicams izmantot out. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas jāļauj krāsotai virsmai nožūt saskaņā ar prasībām.
Lielas virsmas
jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Strādājot
ar otu, krāsa jāklāj uz virsmas
krusteniskām kustībām. Jāraugās, lai uz otas būtu
pietiekami daudz krāsas, tajā pašā laikā uz virsmas
uzklājamā krāsas kārta nedrīkst
būt pārāk bieza. Darbarīki: ota, veltnītis, smidzinātājs.

Veselība un drošība

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka attīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
 • SILIKAT_BASE_TDS_LAT.pdf
 • SILIKAT BASE MSDS LV.pdf

Ieteikumi un padomi

 • 1. Virsmu sagatavošana
  Krāsojamai virsmai jābūt izturīgai, sausai un attīrītai no netīrumiem, eļļas, ķērpjiem
  un atlupušām daļiņām. Virsmas
  tīrīšanai izmantojams remdens vai silts
  ūdens, stipri piesārņotas virsmas
  tīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis “Cleaner” (putekļu,
  tauku un sodrēju noņemšanai) vai “Bio-Cleaner” (pelējuma un organisko
  vielu noņemšanai).
 • 2. Tīrīšana
  No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni.
 • 3. Uzglabāšana
  Glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +8 ºC).
Izmēģiniet Sadolin Visualizer